CONTROLADOR AERI

El controlador de trànsit aeri és la persona encarregada professionalment de dirigir el trànsit d’aeronaus en l’espai aeri i als aeroports, de manera segura, ordenada i ràpida. 

Els següents són alguns dels requisits i característiques que calç tenir per poder fer aquesta professio.

  • Què estudis s’exigeixen? Tenir un títol universitari de diplomat o llicenciat. També s’exigeix un alt nivell d’anglès, el nivell C1 que és el homologat a Europa.
  • L’oposició. Òbviament cal aprovar l’examen d’entrada i un test psicotècnic que en l’apartat físic és molt exigent en la capacitat visual i auditiva.
  • Hi ha alguna limitació d’edat? En principi no, però és preferent tenir entre 21 i 28 anys.
  • Període de formació. Després d’aprovar l’oposició i passar les proves psicoténicas, el futur controlador comença un període de formació que dura 18 mesos. El centre que dóna aquest curs té actualment 48 places. Durant aquesta fase, AENA pot extingir la relació i prescindir del candidat.
  • Última fase d’habilitació. Després del període de formació, AENA obliga a un altre d’habilitació, en funció del lloc concret que hagi d’exercir cada controlador. Aquest curs dura de tres a sis mesos. Un cop finalitzat, el candidat obté la llicència oficial de controlador.
  • Com treballa un controlador? Treballen en torns de sis i dotze hores, repartits en quatre dies de treball i dos de descans. En una hora i en grans aeroports poden arribar a gestionar 78 vols.

El seu sou està al voltant dels 168.000€ anuals.

Per a més informació
Resultado de imagen de logo VIQUIPEDIA