NOTARI

El notari és un professional del dret que té a càrrec seu la redacció i l’autorització en forma pública dels actes, els contractes i tota mena d’instruments, així com de donar fe de llur contingut.

Què cal estudiar per ser notari?
Quan necessitem dotar d’una certa seguretat jurídica a un document, és a dir, que estigui bé i sigui legal, no cal passar per un jutjat però sí que buscarem a un notari. És una professió de molta responsabilitat i, com a tal, no és fàcil accedir-hi.

El notari és un professional del dret amb potestat per aprovar i decidir l’autenticitat dels documents en què intervé, i que solen ser contractes extrajudicials, entre altres coses.

El seu sou està al voltant dels 150.000€ anuals.

Per a més informacióResultado de imagen de logo VIQUIPEDIA